Zend_Form: walidacja rozbudowanych formularzy

by Mateusz Tymek — on Zend Framework, PHP

Head's up! This post was written back in 2010 and is very likely to contain outdated information.

Walidacja rozbudowanych formularzy

Tworząc formularze przy użyciu Zend_From możemy szybko dojść do sytuacji gdzie  standardowy zestaw walidatorów nie spełni naszych potrzeb. Najlepszy przykład to formularz rejestracji i sprawdzanie czy pola "hasło" oraz "powtórz hasło" zawierają identyczne wartości. Albo formularz w którym opisujemy jakieś wydarzenie i wprowadzamy dwie daty: rozpoczęcia i zakończenia. Jak sprawdzić czy pierwsza z dat poprzedza drugą? W takich sytuacjach najczęściej spotykaną sugestią jest "napisz własny walidator". Otóż wbrew pozorom takie rozwiązanie jest skomplikowane i niezbyt przejrzyste. Wynika to z założenia że walidator ma sprawdzać poprawność tylko jednego pola. "Zgodność haseł" czy "poprawna kolejność dat" nie są cechami jednego pola, a raczej całego formularza. Zatem bardziej logiczne wydaje się być rozwiązanie w którym to sam formularz (a nie poszczególne elementy) zajmie się walidacją.

W praktyce moja propozycja sprowadza się do zbudowania własnej metody isValid() formularza. Wyobraźmy sobie taką definicję:

<?php

class Application_Form_Register extends Zend_Form
{
  public function init()
  {
    $this->addElement('text', 'email', array(
      'label' => 'Adres e-mail:',
      'required' => true,
      'filters' => array(
        'StringTrim'
      ),
      'validators' => array(
        'EmailAddress',
      )
    ));
    $this->addElement('password', 'password', array(
      'label' => 'Hasło:',
      'required' => true,
      'filters' => array(
        'StringTrim'
      ),
      'validators' => array(
        array('StringLength', false, array('min' => '6', 'max' => '40'))
      )
    ));

    $this->addElement('password', 'repeatPassword', array(
      'label' => 'Powtórz hasło:',
      'ignore' => true,
      'required' => true,
      'filters' => array(
        'StringTrim'
      ),
      'class' => 'text',
      'validators' => array(
        array('StringLength', false, array('min' => '6', 'max' => '40'))
      )
    ));

    // Tutaj ew. inne elementy
    // ...

    $this->addElement('submit', 'submit', array(
      'label' => 'Rejestracja',
      'class' => 'submit',
      'ignore' => true
    ));
  }
}

Teraz aby sprawdzić poprawność haseł wystarczy dodać jedną prostą metodę:

public function isValid($data)
{
  $ret = parent::isValid($data);

  if ($this->password->getValue() != $this->repeatPassword->getValue()) {
    $this->repeatPassword->addError("Podane hasła nie zgadzają się.");
    return false;
  }
  return $ret;
}

Prawda że jest to znacznie prostsze i bardziej wygodne niż pisanie własnego walidatora?

Dodatkowe wywołanie metody isValid() rodzica upewni nas że pozostałe pola również zostaną sprawdzone.


comments powered by Disqus