Zend_Auth - uwierzytelnianie w Zend Framework

by Mateusz Tymek — on Zend Framework, PHP

Head's up! This post was written back in 2009 and is very likely to contain outdated information.

Tak jak obiecałem poprzednio, w tym artykule zaprezentuję działanie Zend_Auth na kilku przykładach.

Zend_Auth umożliwia programiście trzy podstawowe działania: sprawdzanie czy użytkownik podał właściwy login i hasło (uwierzytelnianie), sprawdzenie czy w danej chwili użytkownik jest zalogowany ("czy posiada tożsamość") oraz wylogowanie użytkownika ("wyczyszczenie tożsamości").

Podstawowe operacje

Zend_Auth jest klasą typu "singleton" - w aplikacji możemy mieć tylko jeden obiekt tego typu. Uzyskujemy go przy pomocy metody getInstance():

$auth = Zend_Auth::getInstance();

Uzyskaliśmy obiekt, sprawdźmy czy użytkownik jest aktualnie zalogowany:

if ($auth->hasIdentity()) {
  echo 'Użytkownik zalogowany.';
} else {
  echo 'Użytkownik niezalogowany.';
}

Gdy użytkownik wejdzie w odnośnik "wyloguj", aplikacja powinna wyczyścić jego tożsamość:

$auth->clearIdentity();

Najbardziej skomplikowaną czynnością jest sam proces uwierzytelniania.
Trzeba zdecydować gdzie będziemy przechowywać dane uwierzytelniające. Czy będzie to baza danych, katalog LDAP, a może pliki tekstowe? Za każdy z tych odpowiada tak zwany adapter, czyli klasa implementująca Zend_Auth_Adapter_Interface.
Mamy do wyboru kilka wbudowanych:

Uwierzytelnianie na podstawie tabeli w bazie danych.

Jest to najbardziej typowy sposób uwierzytelniania użytkowników, a więc rozwiązanie zaprezentuję właśnie na nim. Wyobraźmy sobie banalną tabelę w której przechowujemy loginy i hasła:

CREATE TABLE users (
  name   VARCHAR(40) NOT NULL,
  password VARCHAR(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(name, password)
);

Proces logowania będzie polegał na utworzeniu obiektu klasy Zend_Auth_Adapter_DbTable, ustawieniu nazw tabeli i odpowiednich kolumn, a następnie na wywołaniu metody authenticate():

// Przykład zakłada że logowanie następuje gdy formularz logowania
// zostanie wysłany metodą POST
if ($request->isPost()) {

  // tutaj powinna nastąpić walidacja danych wejściowych
  (...)

  // utworzenie obiektu - $db jest obiektem klasy Zend_Db_Adapter
  $adapter = new Zend_Auth_Adapter_DbTable($db);

  // poinformowanie adaptera której tabeli i których kolumn ma używać
  $adapter
    ->setTableName('users')
    ->setIdentityColumn('name')
    ->setCredentialColumn('password');

  // podanie danych użytkownika
  $adapter
    ->setIdentity($request->getPost('username'))
    ->setCredential($request->getPost('password'));

  // w końcu - próba zalogowania
  $result = $auth->authenticate($adapter);


  if ($result->getCode() == Zend_Auth_Result::SUCCESS) {
    // sukces
    echo 'Logowanie powiodło się.';
  } else {
    // niepoprawne dane
    echo 'Logowanie nie powiodło się - podano niepoprawny login lub hasło.';
  }
}

Własne sposoby uwierzytelniania

Jeśli przechowujemy loginy i hasła w inny sposób (np w plikach tekstowych na oddzielnym serwerze) to będziemy musieli napisać własny adapter uwierzytelniający. Dość prosty przykład to adapter który akceptuje tylko jedeną parę nazwa użytkownika/hasło, zapisaną na stałe w kodzie PHP:

<?php
/**
 * Klasa AuthAdapterStatic
 *
 * Uwierzytelnia na podstawie statycznie zapisanej nazwy użytkownika
 * i hasła.
 *
 */

class AuthAdapterStatic implements Zend_Auth_Adapter_Interface
{
  protected $_username, $_password;
  // domyślna nazwa użytkownika i hasło
  protected $_validUsername = 'admin';
  protected $_validPassword = 'adminpass';

  /**
   * Konstruktor klasy.
   * Przyjmuje nazwę użytkownika i hasło
   *
   * @param string $username
   * @param string $password
   */
  public function __construct($username, $password) {
    $this->_username = $username;
    $this->_password = $password;
  }

  /**
   * Funkcja sprawdzająca czy podany login i hasło są poprawne.
   *
   * @return Zend_Auth_Result
   */
  public function authenticate()
  {
    if ($this->_username == $this->_validUsername
      && $this->_password == $this->_validPassword) {

      // Uwierzytelnianie powiodło się, informujemy o sukcesie.
      // Tożsamością użytkownika będzie nazwa podana jako parametr konstruktora.
      return new Zend_Auth_Result(Zend_Auth_Result::SUCCESS, $this->_username);
    }

    // Uwierzytelnianie nie powiodło się.
    // Zwracamy odpowiedni status, a jako tożsamość podajemy
    // wartość null.
    return new Zend_Auth_Result(Zend_Auth_Result::FAILURE, null);
  }
}

Adapter oprócz konstruktora przyjmującego nazwę użytkownika i hasło zawiera tylko jedną metodę: authenticate(). Zwraca ona obiekt klasy Zend_Auth_Result, który przechowuje informację o sukcesie lub niepowodzeniu logowania oraz tożsamość.

Tożsamość użytkownika

Tożsamość jest definiowana w klasie adaptera. Musi to być wartość jednoznacznie identyfikująca użytkownika (login, adres e-mail itp). Może to być również tablica lub obiekt.
Tożsamość jest przechowywana w sesji i można ją otrzymać w każdej chwili:

$identity = $auth->getIdentity();

W zaprezentowanych przykładach tożsamość jest łańcuchem tekstowym zawierającym nazwę użytkownika.

Przykład

Przykład to mała aplikacja pokazująca działanie Zend_Auth z własnym adapterem.

Pobierz przykład.


comments powered by Disqus