Usuwanie znaków diakrytycznych

by Mateusz Tymek — on PHP

Head's up! This post was written back in 2009 and is very likely to contain outdated information.

Polskie znaki diakrytyczne (akcentowane) potrafią przysporzyć spoko kłopotu podczas tworzenia aplikacji internetowych. Upowszechnienie standardu UTF-8 pozwoliło rozwiązać pewne problemy, jednak nie wszystko poprawnie obsługuje to kodowanie. W niektórych przypadkach (nazwy plików na serwerze, przyjazne URL-e...) lepiej sprawdzają się nazwy składające się wyłącznie z liter z alfabetu łacińskiego. W jaki sposób najlepiej zamienić polskie znaki (ą, ć, ę...) na ich łacińskie odpowiedniki (a, c, e...)? Sposobów jest co najmniej kilka.

Najpierw mała dygresja. Mamy ostatni kwartał 2009 roku, a wciąż wiele "profesjonalnych" firm tworzy strony w oparciu o kodowanie latin2 (właściwie ISO8859-2). Działa, wygląda znośnie, można sobie sporo policzyć za efekt. Wszystko pięknie, dopóki nie trzeba będzie połączyć tego z jakimś webserwisem, generatorem PDF-ów, itp...

W tym artykule zakładam że wszystkie ogonki zakodowane są w UTF-8.

Sposób pierwszy - str_replace

Pierwszy sposób który przychodzi do głowy to skorzystanie z funkcji str_replace():

function removeAccents($str)
{
  $polishChars = array('ą', 'ć', 'ę', 'ł', 'ń', 'ó', 'ś', 'ż', 'ź');
  $replace   = array('a', 'c', 'e', 'l', 'n', 'o', 's', 'z', 'z');
  return str_replace($polishChars, $replace, $str);
}

Rozwiązanie tego typu sprawdzi się w większości przypadków. Ale co zrobić jeżeli chcemy obsługiwać też znaki z innych alfabetów? Ta prosta funkcja pozostawi znaki takie jak á, é czy ñ.

Sposób drugi - iconv

Bardziej zaawansowane rozwiązanie zakłada użycie funkcji iconv(), aby przekonwertować łańcuch z kodowania UTF-8 na zwykłe ASCII:

function removeAccents($str)
{
  setlocale(LC_ALL, "en_US.utf8");
  return iconv("utf-8", "ascii//TRANSLIT", $str);
}

To rozwiazanie jest najbardziej eleganckie, jednak wymaga rozszerzenia iconv, które może być niedostępne jeśli pracujemy na jakimś serwerze wirtualnym. Wywołanie w tym miejscu funkcji setlocale też może być niepożądane.

Sposób trzeci - str_replace raz jeszcze

Ostatni sposób jest rozwinięciem pierwszego, tak aby obejmowało szerszy zakres znaków. Przyznam się że skopiowałem kod ze strony znalezionej w Google (http://evaisse.com/) - nie chciałoby mi się tego klepać ręcznie.

function removeAccents($str)
{
  $transliteration = array(
  'IJ' => 'I', 'Ö' => 'O','Œ' => 'O','Ü' => 'U','ä' => 'a','æ' => 'a',
  'ij' => 'i','ö' => 'o','œ' => 'o','ü' => 'u','ß' => 's','ſ' => 's',
  'À' => 'A','Á' => 'A','Â' => 'A','Ã' => 'A','Ä' => 'A','Å' => 'A',
  'Æ' => 'A','Ā' => 'A','Ą' => 'A','Ă' => 'A','Ç' => 'C','Ć' => 'C',
  'Č' => 'C','Ĉ' => 'C','Ċ' => 'C','Ď' => 'D','Đ' => 'D','È' => 'E',
  'É' => 'E','Ê' => 'E','Ë' => 'E','Ē' => 'E','Ę' => 'E','Ě' => 'E',
  'Ĕ' => 'E','Ė' => 'E','Ĝ' => 'G','Ğ' => 'G','Ġ' => 'G','Ģ' => 'G',
  'Ĥ' => 'H','Ħ' => 'H','Ì' => 'I','Í' => 'I','Î' => 'I','Ï' => 'I',
  'Ī' => 'I','Ĩ' => 'I','Ĭ' => 'I','Į' => 'I','İ' => 'I','Ĵ' => 'J',
  'Ķ' => 'K','Ľ' => 'K','Ĺ' => 'K','Ļ' => 'K','Ŀ' => 'K','Ł' => 'L',
  'Ñ' => 'N','Ń' => 'N','Ň' => 'N','Ņ' => 'N','Ŋ' => 'N','Ò' => 'O',
  'Ó' => 'O','Ô' => 'O','Õ' => 'O','Ø' => 'O','Ō' => 'O','Ő' => 'O',
  'Ŏ' => 'O','Ŕ' => 'R','Ř' => 'R','Ŗ' => 'R','Ś' => 'S','Ş' => 'S',
  'Ŝ' => 'S','Ș' => 'S','Š' => 'S','Ť' => 'T','Ţ' => 'T','Ŧ' => 'T',
  'Ț' => 'T','Ù' => 'U','Ú' => 'U','Û' => 'U','Ū' => 'U','Ů' => 'U',
  'Ű' => 'U','Ŭ' => 'U','Ũ' => 'U','Ų' => 'U','Ŵ' => 'W','Ŷ' => 'Y',
  'Ÿ' => 'Y','Ý' => 'Y','Ź' => 'Z','Ż' => 'Z','Ž' => 'Z','à' => 'a',
  'á' => 'a','â' => 'a','ã' => 'a','ā' => 'a','ą' => 'a','ă' => 'a',
  'å' => 'a','ç' => 'c','ć' => 'c','č' => 'c','ĉ' => 'c','ċ' => 'c',
  'ď' => 'd','đ' => 'd','è' => 'e','é' => 'e','ê' => 'e','ë' => 'e',
  'ē' => 'e','ę' => 'e','ě' => 'e','ĕ' => 'e','ė' => 'e','ƒ' => 'f',
  'ĝ' => 'g','ğ' => 'g','ġ' => 'g','ģ' => 'g','ĥ' => 'h','ħ' => 'h',
  'ì' => 'i','í' => 'i','î' => 'i','ï' => 'i','ī' => 'i','ĩ' => 'i',
  'ĭ' => 'i','į' => 'i','ı' => 'i','ĵ' => 'j','ķ' => 'k','ĸ' => 'k',
  'ł' => 'l','ľ' => 'l','ĺ' => 'l','ļ' => 'l','ŀ' => 'l','ñ' => 'n',
  'ń' => 'n','ň' => 'n','ņ' => 'n','ʼn' => 'n','ŋ' => 'n','ò' => 'o',
  'ó' => 'o','ô' => 'o','õ' => 'o','ø' => 'o','ō' => 'o','ő' => 'o',
  'ŏ' => 'o','ŕ' => 'r','ř' => 'r','ŗ' => 'r','ś' => 's','š' => 's',
  'ť' => 't','ù' => 'u','ú' => 'u','û' => 'u','ū' => 'u','ů' => 'u',
  'ű' => 'u','ŭ' => 'u','ũ' => 'u','ų' => 'u','ŵ' => 'w','ÿ' => 'y',
  'ý' => 'y','ŷ' => 'y','ż' => 'z','ź' => 'z','ž' => 'z','Α' => 'A',
  'Ά' => 'A','Ἀ' => 'A','Ἁ' => 'A','Ἂ' => 'A','Ἃ' => 'A','Ἄ' => 'A',
  'Ἅ' => 'A','Ἆ' => 'A','Ἇ' => 'A','ᾈ' => 'A','ᾉ' => 'A','ᾊ' => 'A',
  'ᾋ' => 'A','ᾌ' => 'A','ᾍ' => 'A','ᾎ' => 'A','ᾏ' => 'A','Ᾰ' => 'A',
  'Ᾱ' => 'A','Ὰ' => 'A','ᾼ' => 'A','Β' => 'B','Γ' => 'G','Δ' => 'D',
  'Ε' => 'E','Έ' => 'E','Ἐ' => 'E','Ἑ' => 'E','Ἒ' => 'E','Ἓ' => 'E',
  'Ἔ' => 'E','Ἕ' => 'E','Ὲ' => 'E','Ζ' => 'Z','Η' => 'I','Ή' => 'I',
  'Ἠ' => 'I','Ἡ' => 'I','Ἢ' => 'I','Ἣ' => 'I','Ἤ' => 'I','Ἥ' => 'I',
  'Ἦ' => 'I','Ἧ' => 'I','ᾘ' => 'I','ᾙ' => 'I','ᾚ' => 'I','ᾛ' => 'I',
  'ᾜ' => 'I','ᾝ' => 'I','ᾞ' => 'I','ᾟ' => 'I','Ὴ' => 'I','ῌ' => 'I',
  'Θ' => 'T','Ι' => 'I','Ί' => 'I','Ϊ' => 'I','Ἰ' => 'I','Ἱ' => 'I',
  'Ἲ' => 'I','Ἳ' => 'I','Ἴ' => 'I','Ἵ' => 'I','Ἶ' => 'I','Ἷ' => 'I',
  'Ῐ' => 'I','Ῑ' => 'I','Ὶ' => 'I','Κ' => 'K','Λ' => 'L','Μ' => 'M',
  'Ν' => 'N','Ξ' => 'K','Ο' => 'O','Ό' => 'O','Ὀ' => 'O','Ὁ' => 'O',
  'Ὂ' => 'O','Ὃ' => 'O','Ὄ' => 'O','Ὅ' => 'O','Ὸ' => 'O','Π' => 'P',
  'Ρ' => 'R','Ῥ' => 'R','Σ' => 'S','Τ' => 'T','Υ' => 'Y','Ύ' => 'Y',
  'Ϋ' => 'Y','Ὑ' => 'Y','Ὓ' => 'Y','Ὕ' => 'Y','Ὗ' => 'Y','Ῠ' => 'Y',
  'Ῡ' => 'Y','Ὺ' => 'Y','Φ' => 'F','Χ' => 'X','Ψ' => 'P','Ω' => 'O',
  'Ώ' => 'O','Ὠ' => 'O','Ὡ' => 'O','Ὢ' => 'O','Ὣ' => 'O','Ὤ' => 'O',
  'Ὥ' => 'O','Ὦ' => 'O','Ὧ' => 'O','ᾨ' => 'O','ᾩ' => 'O','ᾪ' => 'O',
  'ᾫ' => 'O','ᾬ' => 'O','ᾭ' => 'O','ᾮ' => 'O','ᾯ' => 'O','Ὼ' => 'O',
  'ῼ' => 'O','α' => 'a','ά' => 'a','ἀ' => 'a','ἁ' => 'a','ἂ' => 'a',
  'ἃ' => 'a','ἄ' => 'a','ἅ' => 'a','ἆ' => 'a','ἇ' => 'a','ᾀ' => 'a',
  'ᾁ' => 'a','ᾂ' => 'a','ᾃ' => 'a','ᾄ' => 'a','ᾅ' => 'a','ᾆ' => 'a',
  'ᾇ' => 'a','ὰ' => 'a','ᾰ' => 'a','ᾱ' => 'a','ᾲ' => 'a','ᾳ' => 'a',
  'ᾴ' => 'a','ᾶ' => 'a','ᾷ' => 'a','β' => 'b','γ' => 'g','δ' => 'd',
  'ε' => 'e','έ' => 'e','ἐ' => 'e','ἑ' => 'e','ἒ' => 'e','ἓ' => 'e',
  'ἔ' => 'e','ἕ' => 'e','ὲ' => 'e','ζ' => 'z','η' => 'i','ή' => 'i',
  'ἠ' => 'i','ἡ' => 'i','ἢ' => 'i','ἣ' => 'i','ἤ' => 'i','ἥ' => 'i',
  'ἦ' => 'i','ἧ' => 'i','ᾐ' => 'i','ᾑ' => 'i','ᾒ' => 'i','ᾓ' => 'i',
  'ᾔ' => 'i','ᾕ' => 'i','ᾖ' => 'i','ᾗ' => 'i','ὴ' => 'i','ῂ' => 'i',
  'ῃ' => 'i','ῄ' => 'i','ῆ' => 'i','ῇ' => 'i','θ' => 't','ι' => 'i',
  'ί' => 'i','ϊ' => 'i','ΐ' => 'i','ἰ' => 'i','ἱ' => 'i','ἲ' => 'i',
  'ἳ' => 'i','ἴ' => 'i','ἵ' => 'i','ἶ' => 'i','ἷ' => 'i','ὶ' => 'i',
  'ῐ' => 'i','ῑ' => 'i','ῒ' => 'i','ῖ' => 'i','ῗ' => 'i','κ' => 'k',
  'λ' => 'l','μ' => 'm','ν' => 'n','ξ' => 'k','ο' => 'o','ό' => 'o',
  'ὀ' => 'o','ὁ' => 'o','ὂ' => 'o','ὃ' => 'o','ὄ' => 'o','ὅ' => 'o',
  'ὸ' => 'o','π' => 'p','ρ' => 'r','ῤ' => 'r','ῥ' => 'r','σ' => 's',
  'ς' => 's','τ' => 't','υ' => 'y','ύ' => 'y','ϋ' => 'y','ΰ' => 'y',
  'ὐ' => 'y','ὑ' => 'y','ὒ' => 'y','ὓ' => 'y','ὔ' => 'y','ὕ' => 'y',
  'ὖ' => 'y','ὗ' => 'y','ὺ' => 'y','ῠ' => 'y','ῡ' => 'y','ῢ' => 'y',
  'ῦ' => 'y','ῧ' => 'y','φ' => 'f','χ' => 'x','ψ' => 'p','ω' => 'o',
  'ώ' => 'o','ὠ' => 'o','ὡ' => 'o','ὢ' => 'o','ὣ' => 'o','ὤ' => 'o',
  'ὥ' => 'o','ὦ' => 'o','ὧ' => 'o','ᾠ' => 'o','ᾡ' => 'o','ᾢ' => 'o',
  'ᾣ' => 'o','ᾤ' => 'o','ᾥ' => 'o','ᾦ' => 'o','ᾧ' => 'o','ὼ' => 'o',
  'ῲ' => 'o','ῳ' => 'o','ῴ' => 'o','ῶ' => 'o','ῷ' => 'o','А' => 'A',
  'Б' => 'B','В' => 'V','Г' => 'G','Д' => 'D','Е' => 'E','Ё' => 'E',
  'Ж' => 'Z','З' => 'Z','И' => 'I','Й' => 'I','К' => 'K','Л' => 'L',
  'М' => 'M','Н' => 'N','О' => 'O','П' => 'P','Р' => 'R','С' => 'S',
  'Т' => 'T','У' => 'U','Ф' => 'F','Х' => 'K','Ц' => 'T','Ч' => 'C',
  'Ш' => 'S','Щ' => 'S','Ы' => 'Y','Э' => 'E','Ю' => 'Y','Я' => 'Y',
  'а' => 'A','б' => 'B','в' => 'V','г' => 'G','д' => 'D','е' => 'E',
  'ё' => 'E','ж' => 'Z','з' => 'Z','и' => 'I','й' => 'I','к' => 'K',
  'л' => 'L','м' => 'M','н' => 'N','о' => 'O','п' => 'P','р' => 'R',
  'с' => 'S','т' => 'T','у' => 'U','ф' => 'F','х' => 'K','ц' => 'T',
  'ч' => 'C','ш' => 'S','щ' => 'S','ы' => 'Y','э' => 'E','ю' => 'Y',
  'я' => 'Y','ð' => 'd','Ð' => 'D','þ' => 't','Þ' => 'T','ა' => 'a',
  'ბ' => 'b','გ' => 'g','დ' => 'd','ე' => 'e','ვ' => 'v','ზ' => 'z',
  'თ' => 't','ი' => 'i','კ' => 'k','ლ' => 'l','მ' => 'm','ნ' => 'n',
  'ო' => 'o','პ' => 'p','ჟ' => 'z','რ' => 'r','ს' => 's','ტ' => 't',
  'უ' => 'u','ფ' => 'p','ქ' => 'k','ღ' => 'g','ყ' => 'q','შ' => 's',
  'ჩ' => 'c','ც' => 't','ძ' => 'd','წ' => 't','ჭ' => 'c','ხ' => 'k',
  'ჯ' => 'j','ჰ' => 'h'
  );
  $str = str_replace( array_keys( $transliteration ),
            array_values( $transliteration ),
            $str);
  return $str;
}

Kod jest długi ale chyba obejmuje wszystkie możliwe znaki akcentowane, no i nie posiada wad poprzedniego rozwiązania.

Rozwiązanie dla Zend Framework?

Bazując na dowolnym z tych rozwiązań można przygotować filtr:

class My_Filter_RemoveAccents implements Zend_Filter_Interface
{
  public function filter($str)
  {
    $polishChars = array('ą', 'ć', 'ę', 'ł', 'ń', 'ó', 'ś', 'ż', 'ź');
    $replace   = array('a', 'c', 'e', 'l', 'n', 'o', 's', 'z', 'z');
    return str_replace($polishChars, $replace, $str);
  }
}

Więcej informacji

Rozwiązanie z którego skorzystałem w trzecim przykładzie:

http://evaisse.com/post/52748775/php-translit-remove-accent-unaccent

Trochę wiedzy teoretycznej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_diakrytyczne
http://www.kentype.pl/typografia/accents.html


comments powered by Disqus