Usuwanie niepotrzebnych znaków z kodu HTML

by Mateusz Tymek — on Zend Framework, PHP

Head's up! This post was written back in 2009 and is very likely to contain outdated information.

Prostym sposobem na ograniczenie transferu jest usunięcie niepotrzebnych białych znaków i komentarzy z kodu HTML. W dokumentacji funkcji ob_start znajduje się bardzo ładny przykład, który możemy przystosować do współpracy z naszą aplikacją.

Dla aplikacji opartej o Zend Framework najlepiej będzie umieścić ten kod w pluginie kontrolera, w metodzie dispatchLoopShutdown().

 

Oto kod kontrolera:

class My_Controller_Plugin_SanitizeOutput extends Zend_Controller_Plugin_Abstract
{
  public function dispatchLoopShutdown()
  {
    $response = $this->getResponse();

    $search = array(
      '/\>[^\S ]+/s', //strip whitespaces after tags, except space
      '/[^\S ]+\</s', //strip whitespaces before tags, except space
      '/(\s)+/s',   // shorten multiple whitespace sequences
      '/<!--.*-->/Uis' // strip comments
    );
    $replace = array(
      '>',
      '<',
      '\\1',
      ''
    );
    $body = preg_replace($search, $replace, $response->getBody());
    $response->setBody($body);
  }

}

Można już włączyć napisany plugin - najlepiej w pliku application.ini:

resources.frontController.plugins.sanitizeOutput = "My_Controller_Plugin_SanitizeOutput"

Efekt? W przypadku mojego bloga kod wysyłany do przeglądarki zmniejszył się z 7 do 6kB, co równa się oszczędności rzędu 15%.


comments powered by Disqus