Skróty klawiszowe w NetBeans

by Mateusz Tymek — on Zend Framework

Head's up! This post was written back in 2011 and is very likely to contain outdated information.

NetBeans

Od 3 lat NetBeans jest moim głównym środowiskiem programistycznym. Natrafiłem na niego szukając alternatywy dla mułowatego Eclipse. Poza większą responsywnością okazło się, że w NB zaraz po instalacji wszystko działało tak jak tego oczekiwałem - nie musiałem marnować czasu na instalowanie potrzebnych (i usuwanie zbędnych) dodatków.

Dobrze jest znać swoje narzędzia pracy. Kluczową sprawą dla mojej wydajności podczas "klepania kodu" są skróty klawiszowe. Poza podstawowymi (typu Ctrl+X, Ctrl+V) warto było poznać inne, typowe dla NetBeans. Wyćwiczenie ich pozwala lepiej skupić się na pracy - po co rozpraszać uwagę błądząc po drzewku katalogów, jeśli można znaleźć i otworzyć dany plik przy pomocy naciśnięcia kilku klawiszy?

Z okazji wydania w najbliższym czasie (kwiecień 2011) wersji 7.0 środowiska przedstawiam listę kilku przydatnych skrótów.

Zarządzanie oknami

Przestrzeń robocza NetBeans składa się z kilku okien. Można łatwo przełączać się między najważniejszymi z nich dzięki skrótom Ctrl+cyfra:

Ctrl+0 - Edytor
Ctrl+1 - Projects
...
Ctrl+4 - Output
...
Ctrl+7 - Navigator
itd..

Co zrobić w sytuacji gdy potrzebujemy więcej miejsca na edytor? Zamiast zamykać lub minimalizować pozostałe okienka, wystarczy kombinacja klawiszy:

Shift+ESC - powiększenie aktywnego okna na całą przestrzeń roboczą

Ponowne wciśnięcie tej kombinacji spowoduje powrót aktywnego okna do normalnej wielkości.

Wyszukiwanie

Funkcja "wyszukaj" znajduje się chyba w każdym edytorze, zazwyczaj pod skrótem Ctrl+F. NetBeans daje więcej możliwości:

Ctrl+Shift+F - wyszukanie wszystkich wystąpień danego słowa w całym projekcie
Ctrl+O - znajdź klasę; nie trzeba wpisywać dokładnej nazwy - można posługiwać
     się wielkimi literami

NetBeans: znajdź definicję klasy

Alt+Shift+O - znajdź plik w projekcie; Można używać znaków typu ? i *

NetBeans: znajdź plik w projekcie

Edycja:

Pisanie kodu często polega na powtarzaniu tych samych nazw w kolejnych linijkach.

if (count($jakasTablica) == 0) {
  $jakisObiekt->wyswietlInformacje('');
} else {
  $jakisObiekt->wyswietlNaglowekTabeli();
  $jakisObiekt->wyswietlListe($jakasTablica);
  $jakisObiekt->wyswietlStopkeTabeli();
}

Jak to najłatwiej napisać? Metodą kopiuj-wklej? Dla mnie łatwiej jest korzystać z następujących skrótów:

Ctrl+Shift+Góra - powiel aktualną linijkę do linii powyżej kursora
Ctrl+Shift+Dół - powiel aktualną linijkę do linii poniżej kursora
Ctrl+Alt+Góra - przesuń aktualną linię (lub zaznaczony blok) w górę
Ctrl+Alt+Dół - przesuń aktualną linię (lub zaznaczony blok) w dół

Następne dwa pomogą zapanować nad wcięciami:

Ctrl+Alt+Lewo - przesuń aktualną linię (lub zaznaczony blok) w lewo o jedno wcięcie
Ctrl+Alt+Prawo - przesuń aktualną linię (lub zaznaczony blok) w prawo o jedno wcięcie

Skróty własne

NetBeans umożliwia definiowanie własnych skrótów. Na początek proponuję dwa:

Ctrl+D - zaznacz aktualne słowo (edytor)
F12 - przełącz między widokiem a kontrolerem (Zend)

comments powered by Disqus