Przyśpieszyć Zend_Captcha_Image

by Mateusz Tymek — on Zend Framework, PHP

Head's up! This post was written back in 2009 and is very likely to contain outdated information.

Ogromną wadą komponentu Zend_Captcha_Image jest jego niska wydajność. Główną przyczyną jest użycie biblioteki GD i czystego PHP do utworzenia i zdeformowania obrazka. Jak obejść ten problem?

Interesującym rozwiązaniem będzie zastosowanie ImageMagick. Rozszerzenie to dostarcza zestaw klas manipulujących obrazkami, a bogaty zestaw funkcji pozwoli na uzyskanie efektu podobnego do Zend_Captcha_Image. Ta ostatnia klasa zostanie wykorzystana jako baza, co bardzo ułatwi proces kodowania.

Oto podstawowa klasa:

<?php

class My_Captcha_Imagick extends Zend_Captcha_Image
{
  /**
   * Generate image captcha
   *
   * @param string $id Captcha ID
   * @param string $word Captcha word
   */
  protected function _generateImage($id, $word)
  {
    // jeśli brakuje rozszerzenia imagick, to obrazek
    // jest generowany zwykłą metodą - przy pomocy biblioteki GD
    if (!extension_loaded("imagick")) {
      return parent::_generateImage($id, $word);
    }

    $font = $this->getFont();

    if (empty($font)) {
      require_once 'Zend/Captcha/Exception.php';
      throw new Zend_Captcha_Exception("Image CAPTCHA requires font");
    }

    $w   = $this->getWidth();
    $h   = $this->getHeight();
    $fsize = $this->getFontSize();

    $img_file  = $this->getImgDir() . $id . $this->getSuffix();

    if(empty($this->_startImage)) {
      $img = new Imagick();
      $img->newImage($w, $h, new ImagickPixel('#FFFFFF'), 'png');
    } else {
      $img = new Imagick($this->_startImage);
      $w = $img->getImageWidth();
      $h = $img->getImageHeight();
    }

    $text = new ImagickDraw();
    $text->setFilLColor('#000000');
    $text->setFont($font);
    $text->setFontSize($h - 10);
    $text->setGravity(Imagick::GRAVITY_CENTER);
    $text->annotation(0, 0, $word);

    // generate noise
    $noise = new ImagickDraw();
    $noise->setFilLColor('#000000');
    for ($i=0; $i<$this->_dotNoiseLevel; $i++) {
      $x = mt_rand(0,$w);
      $y = mt_rand(0,$h);
      $noise->circle($x, $y, $x+mt_rand(0.3, 1.7), $y+mt_rand(0.3, 1.7));
    }
    for($i=0; $i<$this->_lineNoiseLevel; $i++) {
      $noise->line(mt_rand(0,$w), mt_rand(0,$h), mt_rand(0,$w), mt_rand(0,$h));
    }
    $img->drawImage($text);
    $img->waveImage(5, mt_rand(60, 100));
    $img->drawImage($noise);
    $img->swirlImage(mt_rand(10, 30));

    file_put_contents($img_file, $img);
    unset($img);
  }
}

jedyna metoda, _generateImage(), jest odpowiednio przerobioną wersją z klasy bazowej. Można poeksperymentować z argumentami metod waveImage() i swirtlImage(), ewentualnie dodać własne filtry dla uzyskania ciekawszego efektu.

Naszą nową klasę można stosować dokładnie tak samo jak Zend_Captcha_Image. Przykład - zastosowanie jej w formularzu:

$this->addElement('captcha', 'captcha', array(
      'label' => 'Przepisz tekst z obrazka:',
      'ignore' => true,
      'captcha' => new My_Captcha_Imagick(array(
        'font'  => APPLICATION_PATH . '/../data/fonts/arialcebold.ttf',
        'wordLen' => 6,
        'timeout' => 300
      ))
    ));

A co z wydajnością? Sam proces generowania obrazka jest ok. 10 razy szybszy niż w rozwiązaniu Zenda. Po dodaniu narzutu związanego z zapisem do pliku stosunek ten będzie wynosił ok. 1:4.


comments powered by Disqus